ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Informasjon om Vann og avløp

Snillfjord kommune avdeling Teknisk, Landbruk og Miljø kan gi ytterligere informasjon. Følg lenken under:

http://www.snillfjord.custompublish.com/teknisk-landbruk-og-miljoe.95582.no.html

Nyheter og kunngjøringer

Høring - Vann- og avløpsplan på gnr. 7 bnr. 1 Rottem Vestre - endret kartvedlegg 07.09.15

I medhold av foruresningsloven og forurensningsforskriftens kap. 13 legger Snillfjord kommune ut forslag til vann- og avløpsplan for Rottem Vestre, gnr. 7 bnr. 1 til offentlig ettersyn og høring

Utslipp av oljeholdig avløpsvann

Søknadsskjema og veiledning for søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann, jfr. forurensingsforskriftens kap. 15 kan finnes nedenfor:

.

Arbeid og vannstenging ved Krokstadøra vannverk.

Satens vegvesens arbeider ved vannverket.

I forbindelse med vegvesenets arbeider ved Krokstadøra vannverk vil produksjonen av vann være stengt  tirsdag 4.juni og onsdag 5.juni mellom 0700 og 1500.

 

Nye retningslinjer og vilkår vedtatt av kommunestyret

Snillfjord kommune har innført to nye retningslinjer og vilkår som vil få betydning for grunneiere, innbyggere samt entreprenører som utfører arbeider i kommunen. 1. Retningslinjer og vilkår for graving i kommunal grunn. 2. Standard abonnementsvilkår for vann- og avløp, der VA-norm inkluderes. Under begge punkt er det søknadsplikt før arbeider settes i gang.

Installere vannmåler?

For mange kan det være lønnsomt å installere vannmåler og dermed betale for faktisk forbruk, fremfor å betale en fast vannavgift.