ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Trygt hjem for en 50 lapp

Reglene for bruk av ordningen i Snillfjord kommune er slik:

  1. Formål med avtalen

Hensikt med denne avtale er å sikre at den økonomiske delen av Ordningen Trygt hjem for en 50-lapp fungere etter de retningslinjer som er gitt av Sør Trøndelag Fylkeskommune og Snillfjord Ungdomsråd.

  1. Ordningen «Trygt hjem for en 50-lapp», regler for Snillfjord Kommune:

       Aldersgruppe

Ordningen gjelder fra og med det året de fyller 15 år, til og med det året de fyller 22 år.

Arrangement

  • Ordningen «Trygt hjem for en 50 lapp» gjelder hjemkjøring alle fredager og lørdager, samt ved en del enkeltarrangement som annonseres spesifikt.

  • Ordningen gjelder også for hjemkjøring fra privatfest, da det arrangeres få offentlige fester i kommunen.

  • Taxi må bestilles innen kl. 21.00 samme kveld.

    Ordningen gjelder ved krokvelder og offentlige fester. Hvis det settes opp buss, utgår ordningen i den retningen bussen går. Eks. hvis det blir satt opp buss Sunde-Krokstadøra tur/retur, gjelder ikke ordningen på denne strekningen. Ordningen skal gjelde hele året, inkludert ferier og helligdager. ”Trygt hjem for en 50-lapp” gjelder fredag kveld/natt til lørdag og lørdag kveld/natt til fredag (unntaksvis på helligdager).

Bestilling

  • Bestilling skjer til Snillfjord TAXI før kl. 21:00.

  • Det skal oppgis antall og navn på personen det bestilles for, i tillegg til at det skal oppgis en kontaktperson med tlf -nr.

  • Det skal også oppgis hentested, tid og bestemmelsessted.

Ved bestilt taxi man uansett betale, selv om man ikke benytter seg av den bestilte plassen – bestillingen er BINDENDE!     En person som ikke har bestilt på forhånd kan ikke ta en evt. avbestilt plass.

Alle skal møte på avtalt sted til avtalt tid -PRESIST!

For at denne ordningen skal kunne gjennomføres, er det viktig at alle som benytter seg av tilbudet følger de betingelsene som er satt, og retter seg deretter.

Det er noen endringer fra forrige ordning. Det kjøres en prøveordning fram til 01.09.16.

Ved bestilling av taxi skal følgende nummer benyttes:  906 15 230