ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Det sekssifrede nummeret 116117 (uttales: hundreogseksten-hundreogsytten).

Fra 1. september har legevakten samme telefonnummer i hele Norge

2015-08-25

ENDRING I GEBYRREGULATIV 2012 - FEIING

Snillfjord formannskap vedtok i sak 112/12 den 25.09.12 endring av pkt 5E i gebyrregulativet.
Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i 14 dager i perioden 27. september til 11. oktober 2012.
Frist for innspill settes til 11. oktober.
2012-09-27