ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Tjenester og skjema

Nyheter og kunngjøringer

Tilskudd til viltgjerde

Formannskapet har vedtatt å gi tilskudd til inngjerding av dyrket mark/ rundballer for å hindre beiteskader av hjortevilt.   Minner om  søknadsfrist 01.02.2018.