ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

Orklandbenken

Orklandbenken med forslagskasse er satt opp på Rådhuset.

2018-08-20

Kommunereformen - valg av fellesnemnder

I forbindelse med kommunereformen har kommunestyret valgt fellesnemnder i tre retninger. Du finner valgene her.

2016-11-28

Kommunereformen - endelig vedtak

I forbindelse med kommunereformen fattet Snillfjord kommunestyre vedtak i  endelig retningsvalg i møte 30.06.16 K-sak 53/16. Les saksprotokollen.

2016-07-01

Kommunereformen - innbyggerundersøkelsen

Norfakta Markedanalyse*s  rapport fra innbyggerundersøkelsen der  "nest-beste alternativet" er  tatt inn på grunnkretsnivå.  Hele rapporten kan leses her.

2016-06-20

Kommunereformen - intensjonsavtale

datert 13.05.2016 mellom Snillfjord, Agdenes, Meldal, Orkdal, Skaun og Rindal kan leses her.

2016-06-20

Kommunereformen - intensjonsavtaler - høringsinnspill

Innen fristen for høringsinnspill på intensjonsavtalene har kommunen mottatt tre innspill.  Innspill dat 080516, innspill dat 090516 og innspill dat 09052016.

2016-06-15

Innbyggerundersøkelse i forbindelse med kommunereformen

I kommunestyremøte idag presenterte Norfakta Markedsanalyse resultatet fra innbyggerundersøkelsen gjort i forbindelse med kommunereformen.

Du kan lese resultatet her.

2016-06-09

Kommunereformen

Snillfjord kommunestyre har i møte 21.04.16 fattet følgende vedtak i sak 22/16:

Snillfjord kommune godkjenner intensjonsavtalene og vedtar å legge dem ut på høring i periodeen 25.04.16 - 09.05.16

I sak 21/16 ble følgende vedtak fattet:

Snillfjord kommune tar nullalternativet - Snillfjord kommune til etterretning og legger det ut til høring i perioden 25.04.16 - 09.05.16.

Du finner avtalene her:  OrienteringsbrevHitra/Snillfjord, Aure/Halsa/Hemne/Snillfjord,orkdalsalternativet., Null-alternativet.

Høringsinnspill sendes: Snillfjord kommune, 7257 Snillfjord eller pr e-post: postmottak@snillfjord.kommune.no  og merkes "Høringsinnspill k-reformen"

2016-04-26