ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Funksjonsområdet Helse og mestring består av driftsenhetene Habilitering, Psykiatri, Logopedi, Snillfjord Omsorgsenter, Fysioterapi, Kommunelege, Helsestasjon og Jordmortjeneste. I tillegg finner du Nav og Barnevernstjensten som er et interkommunalt samarbeid med Hemne kommune.

Helsestasjon vil fra 1.1.2018 være et vertskommune samarbeid med Hemne kommune, Hitra kommune og Orkdal kommune.

 
Helse- og sosial

 

Navn
Stilling
E-post
Telefon

Mæhle, Mildrid Værnes

Kommunalsjef helse- og mestring
 
 
72 45 55 55 

Brekken, Oddlaug

Helsesøster
 
72 45 55 55
469 20 785
Bjørn Aage Garberg
Psykisk helsearbeid  
 
 
72 45 55 55 
476 34 959
Jimmy Wikell
 
 
Anne Lise Fossmo
​Gunnhild Halgunset 
 
 
Fast lege, permisjon 09.10.2017- aug. 2018
vikar i perioden 09.10.2017- aug. 2018
 
7245 55 55/
72 48 30 00
 
 
72 48 78 60
Anita Hafsmo
Vitsø
 
72 45 71 64/
72 45 71 74
Ruth Ellen Asphol Aune
 
72 45 55 55

Halvorsen, Ellen Marit

 
Leder Hjemmebasert tjeneste
 
 
72 45 71 74
Eli S Kvakland
 
72 45 55 55/ 922 56 882
Thomas Engels
 
 
72 45 71 67

Rebekka ravensborg Aanes

 
 
 
 
909 46 497
Eli Kristiansen Ergoterapeut

 

904 78 831

 

 

Krisesenter

Krisesentertilbud for innbyggere i Snillfjord kommune.

Har du behov for kontakt med krisesenter?

Snillfjord kommune har avtale med:
KRISESENTER for ORKDAL og OMEGN, døgnåpen krisetelefon: 72 48 24 10
e-post: krisesenteretorkdal@outlook.com

Krisesenteret er et beredskapstilbud som mennesker i en krisesituasjon kan oppsøke direkte uten timeavtale eller henvisning fra lege eller andre tjenester.

 

Tilbudet omfatter:
– Råd og veiledning
– Dagtilbud for mennesker som trenger støtte, råd og veiledning
– Midlertidig heldøgns bosted for kvinner og menn adskilt.
Botilbudet er gratis, med unntak av utgifter til mat

Alle kommuner er ved Lov om krisesenter av 1.januar 2010 pålagt å sørge for et krisesentertilbud til personer utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, som har behov for rådgivning, dagtilbud eller et trygt og midlertidig botilbud.

Formålet med loven er å sikre et godt og helhetlig hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem.

Hva gjør du/hvordan går du frem ved behov for kontakt med krisesenter :

Ring telefonnummer : 72 48 24 10, ingen henvisning, telefonvakt 24timer i døgnet hele året.
Du vil få kontakt med erfarent personell som bistår deg med rådgivning og/eller hvordan du kan komme deg til krisesenteret.
Krisesenteret hjelper deg å komme i kontakt med lokalt hjelpeapparat om du ønsker det.

www.krisesenter.com (ekstern lenke)
Facebooksida til Krisesenter for Orkdal og omegn (ekstern lenke)

 

Dagtilbud for hjemmeboende

Et dagtilbud for deg som har en begynnende demenslidelse, har begynt å få hukommelsestap, svekket oppmerksomhet og leter etter riktig ord. 

Oppstart for tilbudet er 30. november 2017.

For mer informasjon

Søknadsskjema

2017-09-29

Aktivitetstilbud: bowling og pirbadet.

Sommer/ høstaktivitet 2017

2017-06-19

Det er inngått avtale om vaktberedskap i barnevernet

Vaktberedskap

2016-11-10

Deler sine erfaringer på eget nettsted

SiO – Samhandlingsreformen i Orkdalsregionen

SiO har etablert et eget nettsted for å del sine erfaringer rundt arbeidet med Samhandlingsreformen, både internt i regionen - og med omverden. På forsiden publiseres nyheter som omhandler forskjellige aspekter ved aktivitetene i regionen, alt fra folkehelsearbeid, erfaringsinformasjon fra kommunene, hva som skjer på forskjellige innsatsområder osv.
2012-08-27