ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

OVERSIKT OVER ANSATTE

OVERSIKT OVER ANSATTE

 

All kommunal e-post skal sendes postmottak@snillfjord.kommune.no med unntak av de som har sin e-postadresse oppgitt.

 

 

SENTRALADMINISTRASJONEN

Navn:

Stilling:

Tlf:

Hellan, Birger

Rådmann

72 45 55 55 

 

Reinhaug, Roar Arne

Økonomisjef 

72 45 55 55

Mæhle, Mildrid Værnes

Personalsjef

72 45 55 55

948 80 232

Hafsmo, Anne Fagleder lønn

72 45 55 55

Krokstad, Inger

 

Saksbehandler/

politisk sekretær

72 45 55 55

Kvaale, Morten 

Fagleder IKT

72 45 55 55

Lian, Merete                            

Sunniva Berg

Leder post/arkiv

Post/arkiv medarbeider

72 45 55 55

Lian, Grete Iren

Økonomimedarbeider

72 45 55 55

Johnsen, Linda

Saksbehandler, resepsjon, Rådhusposten

72 45 55 55

Krogh, Peggy Marit

Leder flyktningetjenesten

72 45 55 55

 

HELSE- OG MESTRING

Snillfjord omsorgsenter tlf 72 45 71 74 (døgnnummer)

Navn:

Stilling:

Tlf: 72 45 71 74

Mæhle, Mildrid Værnes

Kommunalsjef, Helse og mestring

72 45 55 55

948 80 232

 Halvorsen, Ellen Marit

Leder Hjemmebasertjeneste

912 46 993

Vitsø, Anita Hafsmo

Leder Sykehjem

72 45 55 55

Landrø, Ingeborg A

Saksbehandler

72 45 55 55

Aunbakk, Juliet Gesim

Hjelpepleier

 

Aune, Anne Karen

Helsefagarbeider

 

Berdal, Kari Johanne

Helsefag-/ miljøarbeider  

Berdal, Else Marit

Assistent  

Berg, Kari Hermo

Sykepleier  

Bruun, Janita

Sykepleier  

Fielding, Gunnbjørg S.

Sykepleier

 

Gamst, Grethe

Hjelpepleier

 

Gunnes, Gerd Tove

Assistent

 

Jacobsen, Magnhild

Geriatrisk sykepleier

 

Hafsmo,Edel

Hjelpepleier

 

Hafsmo, Jorun Helena

Helsefagarbeider

 

Hafsmo, Sissel

Helsesekretær

 

 

 

 

Hansen, Ingrid Lisbeth

Fagarbeider  

Hegglund, Heidi Pettersen

Sykepleier  

Håvik, Gerd Kari

Hjelpepleier

 

Larsen, Torun

Helsefagarbeider


 

Melås, Laila

Sykepleier

 

Mjønes, Kari Slørdal

Helsefagarbeider  

Mjønes, Lise Gunnes

Helsefagarbeider  

Pettersen, Solrun

Helsefagarbeider

 

Røvik, Anne Marit Slørdal

Hjelpepleier

 

Røvik, Svein Joar Slørdahl

Assistent

 
Selnes, Siri Johanne

Assistent

 
Skårild, May Anita

Hjelpepleier

 
Slørdahl, Kari Sandvik

Hjelpepleier

 
Slørdahl, Mari Helene

Assistent

 

Snildalsli, Sissel Aune

Assistent

 

Solhaug, Unni

Sykepleier

 

Stølhaug, Marit I Dahlø

Assistent

 
Sæther, Tove

Helsefagarbeider

 
Umbraska, Inga

Sykepleier

 
Vassli, Anne

Miljøarbeider

 

Volden, Britt Eva

Sykepleier

 

Vuttudal,  Anita

Assistent

 

Wingan, Asjørg Judith

Hjelpepleier

 

Wuttudal, Anna Berg

Hjelpepleier

 

Aa, May Iren

Humstad, Geir Arne

Mjønes, Silje Gunnes

Hjelpepleier

Aktivitørmedarbeider

Aktivitørmedarbeider

 

Kjøkken/Vaskeri – omsorgsenteret

Navn:

Stilling:

Tlf:

Engels, Thomas

Kjøkkensjef

72 45 71 67

Halsen, Anita Irene

Assistent

 

Kjøren, Solfrid

Assistent

 

Mjønes, Silje Gunnes

Assistent

 

Ven, Iracema De Oliveira

Assistent

 

Snillfjord legekontor

Navn:

Stilling

Tlf:

Wikell, Jimmy Håkan Glenn

Kommuneoverlege

 

Bye, Anne P.

Legesekretær

72 48 78 60

 Fossmo, Anne Lise  

Fastlege

72 48 78 60

Psykisk helse

Navn:

Stilling:

Tlf  72 45 55 55

Garberg, Bjørn Aage

Leder Psykisk helse

72 45 55 55

476 34 959

Berdal, Kari Johanne

Fagarbeider

 

Røvik,  Anne Marit Slørdal

Hjelpepleier

 

Helsestasjon

Navn:

Stilling

Tlf: 72 45 55 55

Kontaktpersoner:

Hemne helsestasjon: Odlaug Brekken

Orkdal helsestasjon: Mari Skjølberg

Hitra helsestasjon: Mona Torgersen

 

 

 

Kvakland, Eli Skei

Eli.Skei.Kvakland@snillfjord.kommune.no

Jordmor

72 45 55 55 

922 56 882

Sunde bofellesskap 

Navn:

Stilling:

Tlf:  72 45 58 15

Kari Monica Holm Johansen

Omsorgsarbeider

 

Jørstad, Nina

Hjelpepleier

 

Leiknes, Toril

Assistent

 

Mikalsen, Tone

Assistent

 

Ramvik, Livar

Assistent,  vikar

 

Wingan, Asbjørg Judith

Hjelpepleier

 

Johansen, Bjørn Rober Holm

Assistent

 

Fysio- og Ergoterapitjenesten

Navn:

Stilling:

 

Aanes, Rebekka Ravnsborg

rra@snillfjord.kommune.no

Fagleder

Fysioterapeut

909 46 497

Kristiansen, Eli

Ergoterapeut

904 78 831

OPPVEKST

Navn:

Stilling:

Tlf: 72 45 55 55

Røe, Åge

Kommunalsjef oppvekst, kultur og fritid

72 45 71 20

Aune, Ruth Ellen Asphol

rea@snillfjord.kommune.no

Logoped

 

Røe, Åge

Snillfjord kulturskole

 

 Hemnskjela oppvekstsenter

Navn;

Stilling:

Tlf.: 72 45 51 11

Bjørkli, Tove

Rektor

72 45 55 11

977 68 368

Mikalsen, Stine

Barne- og ungdomsarbeider

 

Myklebust, Marlin

Assistent

 

Røvik, Kristin

Barne- og ungdomsarbeider

 

 

 

 

Ven oppvekstsenter

Navn:

Stilling:

Tlf :   72 45 57 36

Follett, Kristin Solhaug

Rektor

​Adjunkt m tillegsutd.

72 45 57 36

916 97 156

Myrholt, Marit

Adjunkt

 

Werness, Annette Vangen

Lektor med tilleggsutdanning  

Vuttudal,  Merete H

 

Barnehagestyrer

 

468 25 903

997 29 726

Lernes, Ingrid

Assistent, vikar

 
Morken, Carina Sveli

Assistent

 
Myren, Sissel

Assistent

 

Ven, Brit

Assistent

 

Krokstadøra oppvekstsenter - skole

Navn:

Stilling:

Tlf: 72 45 55 55

Krokstad, Sussann

Rektor

72 45 71 56

902 33 630

 

Hafsmo,  Anne

Saksbehandler

 

Andøl, Solfrid Prins

Adjunkt med tilleggsutdanning

 

Eidsvåg, Roger

Adjunkt

 

Hammervik, Tine

Adjunkt

 

Hestnes, Karin Eggan

Fagarbeider i skole og SFO

 

Indergård, Linn Kristin

Lærer

 

Kirkaune, Nina

Lærer

 

Nøsen, Gunhild

Adjunkt med tilleggsutdanning

 

Mjønesaune, Jorunn Anita Jonli

Adjunkt, permisjon skoleåret 2016- 17

 

Røvik, Bjørn Tore

Adjunkt, permisjon 01.02- 21.06.17

 

Schei,  Roger Iversen

Adjunkt og rådgiver

72 45 71 57

Singh, Viktoria P.

Lærer, vikar  

Skjærvik, Jorun

Fagarbeider

 

Snildalsli,  Anne Forren

Adjunkt

 

Vuttudal, Vigdis

Faglærer  

Werness, Maj Birgith

Adjunkt

 

Wingan,  Anne Haugen

Adjunkt med tilleggsutdanning

 

Krokstadøra oppvekstsenter – barnehage

Navn:

Stilling:

Tlf: 72 45 71 62

Stallvik, Anita

 

Styrer

 

72 45 71 12

Hafsmo,  Rannveig Aa

Spesialpedagog/ Ped.leder

 

Ramvik, Elisabeth

Barne- og ungdomsarbeider

 

Hafsmo,  Anita

Assistent

 

Mjønes, Silje Gunnes

Assistent

 

 

Musikk- og kulturskole

Navn:

Stilling:

Tlf   72 45 55 55

Røe, Åge

Rektor

 

Finvold, Emil Aleksander

Musikklærer

 
Sousa, Isis

Kulturærer

 

Werness Annette

Fagleder kulturskole  

Bibliotek

Navn:

Stilling:

Tlf  72 45 55 55

Johnsen, Linda

Fagleder bibliotek

 

Kontakt person:

Røe, Åge

 

72 45 55 55

Snillfjord ungdomsklubb

Navn:

Stilling:

Tlf:

Berg, Gunn Eva

Fagarbeider

Priv: 990 06 597

TEKNISK, LANDBRUK OG MILJØ

Teknisk

Navn:

Stilling:

Tlf:  72 45 55 55

Grindvold, Roar Santi

Leder teknisk - Ingeniør, kommuneplanlegger​ 

 

Framås, Kjell Ivar

​Ingeniør

 

Hilstad,  Ole Martin

Ingeniør, GIS, oppmåling

 

Byggesaker for Snillfjord kommune behandles av Kystplan. De kan nås gjennom kommunens sentralbord på tlf: 72 45 55 55

Drift- og vedlikehold

Navn:

Stilling:

Tlf: 72 45 55 55

Engvik, Øyvind

Leder FDV

416 00 281

Lars Einar Berg

Fagarbeider; vei, utomhus anlegg, vann og avløp 72 45 55 55

Johan Arnt Ramvik

Fagarbeider; kommunale bygg 72 45 55 55

Hafsmo, Kennet

Assistent

 

Snildalsli, Gunnar

Arbeider

 

Pettersen, Rolf Garcia

Fagarbeider

 

Sørqvist, Carl Tommy

Assistent

 

Stolpnes, Grete

Fagleder renhold

468 24 608

Berg, May Britt

Fagarbeider

 

Gunnes, Gerd Tove

Assistent

 

Nidpirom, Chinda

Renholder, vikar  

Revdal, Anne

Renholder

 

Røvik, Solfrid

Renholder

 

Samskott, Chatchanan

Renholder, vikar

 
Sunde, Unni

Fagarbeider

 
Tlolka, Izabela

Renholder

 

Landbrukskontor

Navn:

Stilling:

Tlf: 72 45 55 55

Vitsø, Torstein

Rådgiver

 

Langebro, Bjørn Kristian

Volden, Øyvind

Veterinær

Veterinær

909 58 660

Brann- og feievesen

Navn:

Stilling:

Tlf  72 45 55 55

Bremnes, Leif-Harald

Brannsjef,  Orkdal

72 48 32 61 

928 44 458

Ramsøskar, Ronny

Varabrannsjef/leder forebyggende, Orkdal

72 48 32 62 

911 73 858

Hovde, Svein Erik

Branninspektør/leder beredskap, Orkdal

72 48 32 60 

920 66 165

Wærdahl, Marius

Feierformann, Orkdal

72 48 32 63 

458 62 881

Berdal, Svein Henry

Brannkonstabel, Krokstadøra

 

Eriksen,  Arve Kjetil

Brannkonstabel, Sunde

 

Feller,  Mario

Brannkonstabel, Sunde

 

Hestnes, Roger

Brannkonstabel, Krokstadøra

 

Jamtøy, Roger

Brannkonstabel, Sunde

 

Jørstad, Roy Cato

Brannkonstabel, Sunde

 

Krokstad, Anders J

Utrykningsleder, Krokstadøra

 

Krokstad, Egil

Brannkonstabel, Krokstadøra

 

Krokstad, Aage

Utrykningsleder, Krokstadøra

 

Lernes, Geir Magne

Brannkonstabel, Sunde

 

Sunde, Jørund

Utrykningsleder, Sunde

 

Valstrand, Tommy

Brannkonstabel, Krokstadøra

 

Røe, Åge

Brannkonstabel, Krokstadøra

 

Oddan, Arild

Brannkonstabel, Sunde

 

Tlolka, Michal

Brannkonstabel, Krokstadøra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut